Toimitusehdot

1. Yleistä

Kaunis Liike Oy:n yleiset toimitusehdot 1.6.2016 alkaen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Kaunis Liike Oy:n (”KL”) ja asiakkaan välisessä kaupankäynnissä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Palveluja koskevat hinnat ja muut ehdot sovitaan erikseen. Nämä toimitusehdot ovat voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi. KL pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla. Toimitusehtojen voimassaoleva versio julkaistaan KL:n www-sivuilla.

2. Asiakkuuden synty

Asiakas saa aina kirjallisen sähköpostilla vahvistettavan tarjouksen haluamastaan palvelusta tai tuotteesta. Tarjous toimitetaan, vaikka palvelu tai tuote on täysin valmiin tuotekuvauksen ja hinnan mukainen. Asiakkuus syntyy, kun asiakas on vahvistanut palvelun sisällön ja hinnan sähköpostilla.

3. Toimitusehdot

Toimituksen aikataulu, sisältö ja hinnat sovitaan tarjouspyyntöä seuraavassa tilausvahvistuksessa.

4. Peruutusehdot

Asiakas voi perua tilauksen 14 vuorokautta ennen toimitusta. Tämän jälkeen tehtävissä peruutuksissa Kaunis Liike Oy veloittaa 50 % sopimuksen mukaisesta summasta ilman jälkitoimitus velvollisuutta. Asiakas voi perua tilauksen ilman kustannuksia Force Major tapauksessa.

5. Hinnoittelu ja maksuaikataulu

Asiakkaan hinnat ilmoitetaan tarjouksessa ja tilausvahvistuksessa netto (alv 0) ja bruttohintoina (arvonlisävero mukana). Maksuaikataulu palveluilla on 7 päivää toimituksesta, ellei toisin sovita. Tuotteilla maksuaika sovitaan erikseen ja se on 14 – 30 vrk riippuen tuotteesta ja tilausmäärästä. Asiakaan tulee sopia maksuaikataulusta tilausvahvistuksen yhteydessä.

6. Viivästyskorko

KL:llä on oikeus veloittaa lain mukaista viivästyskorkoa myöhästyneistä maksusuorituksista. Asiakas voi pyytää maksuaikaa KL:ltä ennen eräpäivää. KL pidättää oikeuden itsellään tehdä mahdolliset muutokset maksuaikatauluun.

7. Perintäkulut

KL:llä on oikeus siirtää saatavat perintään, jolloin asiakas vastaa perintäkuluista.

8. Tuotevastuu

Asiakas on vastuussa ostamansa palvelun tai tuotteen oikeasta käytöstä ja soveltamisesta. KL välittämät maahantuojan maahan tuomat tuotteet ja niiden sisältö ovat maahantuojan vastuulla tuotevastuulain mukaisesti. KL vastaa omien palvelujensa sisällöstä ja toimituksista.

9. Riitatilanteet

Toimituksiin ja palveluihin liittyvät riitatilanteet pyritään sopimaan aina neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen toimitaan suomen lain mukaan.

10. Kuluttajakauppa

Kuluttajakaupassa sovelletaan lainmukaista 14 päivän palautusoikeutta. Kuluttaja-asiakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista voit lukea seuraavilta sivuilta:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto:
http://www.kkv.fi/

Kuluttajariitalautakunta:
http://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html

10. Laki ja asetukset

KL ja asiakas ovat velvollisia noudattamaan suomen lakia, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä. KL noudattaa omassa toiminnassaan hyvää kaupankäyntitapaa ja toimii asiakkaiden parhaaksi.